เข้าสู่ระบบ UFABET
เข้าสู่ระบบ UFABET
เข้าเล่น สมัครสมาชิก ฝาก - ถอน LINE@

Terms and Conditions

Terms and Conditions หรือข้อกำหนดและเงื่อนในการใช้บริการของ ufabetpool.com ที่คุณต้องทำความเข้าใจ และยินยอมตามข้อกำหนดต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบเดียวกันทั้งหมด โดยผู้เข้าใช้บริการต้องยอมรับในข้อกำหนดที่ทางเว็บไซต์เป็นผู้กำหนดนี้ หลังจากได้ทำความเข้าใจให้ครบถ้วนก่อนรับบริการ ซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ประกอบไปด้วยส่วนสำคัญ ดังนี้

Term and conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. ผู้ที่ต้องการสมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
 2. ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บเป็นความลับตาม “นโยบายความเป็นส่วนตัว” โดยจะไม่มีการเผยแพร่สู่ภายนอกก่อนได้รับความยินยอมแน่นอน
 3. ผู้เข้าใช้บริการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ข้อทางเว็บอย่างเคร่งครัด
 4. ไม่ว่าจะเกิดความเสียหายในกรณีใดก็ตาม ทางเว็บ ufabetpool.com ขอปฏิเสธความรับผิดชอบที่เกิดจากการให้บริการกับทางเว็บของเรา
 5. สำหรับการยกเลิกสมาชิก ทางเว็บจะดำเนินการทันทีเมื่อตรวจสอบพบว่าสมาชิกผิดข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 6. ข้อจำกัดสำหรับความรับผิดชอบในกรณีเกิดความเสียหาย ทางเว็บจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ที่เกิดจากการเข้าใช้บริการ
 7. www.ufabetpool.com ขอสงวนสิทธิ์การแก้ไข ปรับปรุง รวมไปถึงเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของทางเว็บแต่เพียงผู้เดียว
 8. ทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม ถือว่าทางเว็บมีสิทธิ์ในทรัพย์นั้น ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่มีการขออนุญาตจากทางเว็บเด็ดขาด
 9. ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ เหล่านี้ ให้ถือว่ามีผลตามกฎหมายทันที หลังจากผู้ใช้บริการได้สมัครเป็นสมาชิก
 10. หากมีข้อสงสัย หรือคำถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ สามารถติดต่อได้ที่ contact@ufabetpool.com
 11. เมื่อตรวจสอบพบว่ามีการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของทางเว็บ เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเป็นสมาชิกทันที โดยไม่ต้องแจ้งในทราบล่วงหน้า
 12. การยอมรับสำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ถือว่าได้รับความยินยอมทันทีจากผู้ใช้บริการเมื่ออ่านทำความเข้าใจอย่างครบถ้วนแล้ว